01 oktoober 2011

Iga töö peale Mare!

SA OLED SUUREPÄRANE, MARE! NÄITEKAKALLI!

Järvamaa Omavalitsuste Liit andis Väätsa mõisas üle selle aasta hariduspreemiad.

Klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja preemia sai Mare Kabel, kes on Albu põhikooli klassi- ja käsitöö- ning kodunduse õpetaja.

Õpetaja Kabel omab parandusõppe- ning majandusõppeõpetaja lisaeriala. Tema õpilased on osalenud edukalt maakondlikel ja üleriigilistel aineolümpiaadidel ning konkurssidel, osalenud aktiivselt klassi- ja koolivälises töös. Teist aastat järjest pälvis tema juhendatud näitering vabariiklikul festivalil “Väike Lava” peapreemia. Piirkondlikul algklasside teatripäeval saavutas Albu Põhikooli lavastus II koha ja näitetrupp esindas maakonda Kohtla-Järvel. Etlusvõistlusel “Ellen Niiduga Midrimaal” sai tema juhendatud õpilane II koha ning esindas samuti maakonda vabariiklikul konkursil. Tema õpilased võtsid osa veel üleriigilisest karjäärivõistlusest “Töö kiidab Tegijat”, milles pääsesid võistlema vabariiklikku lõppvooru; samuti üleriigilisest ettevõtlusmuinasjuttude võistlusest, kus tunnustati kolme tööd, Järvamaa õpilastööde näitusel “Ehtne Eesti asi” ja “Maa ja ilm” sai tänukirjakirja 1 õpilane. Mare Kabel aitas ette valmistada ja läbi viia mitme kooli projekti LooMa VII klasside õppepäeva ning oli mudilaskoori saatjaks noorte laulu- ja tantsupeol.

Õpetaja Mare Kabel on end järjepidevalt täiendanud nii aine- kui ka infotehnoloogiaalaselt. Ta valdab hästi õpetatavaid aineid ning kasutab oskuslikult metoodilisi võtteid, tema tunnid on hästi eesmärgistatud, õpilast arendavad, õpilase individuaalsust arvestavad. Mare Kabel on osalenud kooli arendustegevuses nii arengukava kui ka ainekavade väljatöötamisel, ühisprojektides, korraldanud õpilasüritusi ja õpilastööde näitusi ning juhendanud õpilasüritustel ja näitustel osalenud õpilasi, osalenud rahvusvahelise võistulugemise “Hansenist Tammsaareni” žürii töös. Mare Kabel osaleb aktiivselt Järvamaa algõpetuse ainekomisjoni töös ja Eesti Lugemisühingu projektis “Lugemispesa”. 2011. aastal tunnustas Eesti Lugemisühing teda tiitlitega “Parim lugemispesa 2011” ja “Parim lugemispesa mentor 2011”. Tänu tema aktiivsele tegutsemisele antud vallas, on Albu kooli lapsed enam lugema ja raamatutest lugu pidama hakanud.

Mare Kabel on EKÕL liige ja 2010/2011. õppeaastast kaasatud ühena kahest Järvamaa klassiõpetajast Eesti Klassiõpetajate Liidu loomisprotsessi ja töösse. Ta haldab ka Järvamaa klassiõpetajate veebipäevikut.

Kogu artikkel siin: http://www.jarva.ee/index.php?page=669&article_id=11382&action=article


2 kommentaari:

  1. Appi, kui südamlik, ma hakkan kohe nutma ja ilma naljata...

    VastaKustuta
  2. Panin juba enteri, aga tahan öelda, et... ma ei tea, mida! Aga see on väga ilus ja... AITÄHHH!

    VastaKustuta